Ontwikkelingen woningbouw en werklocaties

Woningbouw

Er zijn een groot aantal positieve ontwikkelingen op de woningmarkt: De daling van de werkeloosheid, het stijgend vertrouwen in de koopwoningmarkt en een historisch lage hypotheekrente zorgen voor meer optimisme op de woningmarkt. De sterke stijging van het aantal transacties op de Rotterdamse woningmarkt, zowel in de bestaande voorraad als bij nieuwbouw, en de stijging van de transactieprijzen zijn eveneens opvallend positieve ontwikkelingen. Er lijkt een inhaalslag plaats te vinden van de tot voor kort uitgestelde vraag.

Een aantal signalen zijn echter minder positief. In het bijzonder ten aanzien van macro-economische ontwikkelingen zoals de Brexit. Dit vormt een mogelijk risico voor herstel op de woningmarkt in Nederland. Ook het mogelijke tekort aan planaanbod in enkele specifieke gebieden in Rotterdam vormt een aandachtspunt. Ondanks deze twee aandachtspunten is het totaalbeeld van de ontwikkelingen op de woningmarkt positief. Zeker op de korte termijn zal de lage hypotheekrente in combi met een inhaalslag van consumenten zorgen voor een sterk stijgende vraag.

De optimistische signalen op de woningmarkt zorgen op de korte termijn voor een positiever beeld van de verwachtte marktvraag naar nieuwbouwwoningen in Rotterdam. We verwachten een inhaalslag in de vraag. Dit is de aanleiding om de ramingen voor de effectieve vraag de komende jaren te verhogen naar minimaal 2.000 woningen per jaar. We nemen maatregelen waarmee de realisatiegraad van de plannen wordt verhoogd.

De gemeente speelt in op de kansen die zich voordoen op de woningmarkt. Om aan te sluiten op de effectieve marktvraag en de groei van de stad ligt de focus de komende periode op:

  • Versnelling van lopende woningbouwprojecten in een aantal gebieden in de stad,
  • Zoektocht naar nieuwe woningbouwmogelijkheden voor de lange termijn (na 2020-2025)
Werklocaties

De gemeente richt zich op gebiedsgerichte aanpak van winkels, kantoren en bedrijventerreinen. Met stakeholders werkt de gemeente aan versterking van toekomstbestendige gebieden en van transformatie van winkelgebieden zonder toekomstbestendig perspectief. Binnen de winkelaanpak wordt de intensieve inzet op de vitaliteit van de Boulevard Zuid, Noorderboulevard, Plein 1953 en West-Kruiskade voortgezet. De ontwikkeling van winkelgebieden met toekomstperspectief wordt gestimuleerd. Bij winkelgebieden zonder toekomstperspectief wordt de ontwikkeling van extra m2 winkels tegengegaan en transformatie van winkelpanden gefaciliteerd. Verder is de inzet het realiseren van 120.000 m² kantorentransformatie in de gemeente Rotterdam voor 1 november 2017. Conform het Convenant Aanpak Kantoren 2016 – 2020 ligt de nadruk op het onderling verband van gebouwen in een gebied. Tevens zal de voortgang van de pilots Anders Geregeld en Blending010 worden geëvalueerd en wordt de inventarisatie naar de behoeften van ondernemers op Bedrijventerreinen afgerond.