Concernhuisvesting

Het programma Concernhuisvesting heeft de afgelopen vijf jaar de volledige huisvesting van de gemeente Rotterdam onder loep genomen en geoptimaliseerd. Die optimalisatie is niet beperkt gebleven tot de huisvesting zelf, maar is ook doorgevoerd in de wijze van sturen op huisvesting.

De laatste grote verhuisbewegingen zijn voltooid en de voorbereidingen voor de inrichting van de service-centra zijn nagenoeg klaar. Momenteel vinden laatste verhuisbewegingen naar het Timmerhuis plaats en zijn de aanpassingen van de eerste service-centra gestart. De inrichting van het Servicecentrum Herenwaard zal eind dit jaar worden opgeleverd, waarna dit Servicecentrum als eerste in gebruik kan worden genomen.
‚Äč
De herijking van het programma is afgerond en er staat een solide meerjarenbegroting. De tweede helft van dit jaar staat in het teken van het afsluiten van het programma en overdragen van de werkzaamheden naar de lijnorganisatie.

In 2017 worden de lopende projecten uit het voormalige programma CHV verder uitgevoerd. Het betreft voornamelijk de inrichting van de service-centra en het aanpassen van het kantoor aan de Librijesteeg aan het vastgestelde huisvestingsconcept. Verder zal veel aandacht besteed worden aan het opbouwen van de nieuwe afdeling, het beheren en onderhouden van de bestaande huisvesting en het integreren van ICT-componenten in CHV. 2017 wordt door deze afdeling gestuurd op- en rapporteren over de begroting Concernhuisvesting en het vastgestelde meerjarige perspectief.