Personeel

De komende jaren werken we toe naar een organisatie die flexibeler wordt ingericht. Zo kunnen medewerkers zich makkelijker en beter ontwikkelen, en kan goed worden ingespeeld op maatschappelijke ontwikkelingen in de stad en op rijksniveau. Om inzicht te geven in deze ontwikkelingen treft u cijfers aan over arbeidskosten van de organisatie, en over de bezetting inclusief het aantal herplaatsingskandidaten. Daarnaast is hier informatie over de gesprekscyclus, het verzuim en diverse kengetallen met betrekking tot de bedrijfsvoering te vinden.