Monitoren

Hier treft u informatie over de monitor Besparing Inkoop, over de monitor RIO40 (40 miljoen besparingen tussen 2016-2018 op de organisatie, in relatie met de dienstverlening en de staat van de organisatie), en tot slot over het Meerjaren Verbeterplan inzake het financieel kritisch proces.