Doelen

Doelen Centrum
Oude Westen
 • Beter leefklimaat
  • Investering in veiligheid en overlast
  • Investering in fysieke woonomgeving en woningvoorraad
  • Investering in gezondheid en milieu
 • Krachtiger bewoners
  • Investering in talentontwikkeling
  • Inzet op gezinnen
  • Investering in zelfredzaamheid
 • Sterkere wijkeconomie
  • Investering in woningvoorraad
  • Investering in ondernemerschap
Cool
 • Aantrekkelijker Verblijfsklimaat
  •  Inzet op levendigheid
  •  Inzet op gastvrijheid
  •  Inzet op economie
 • Aangenamer wonen
  • Inzet op buitenruimte
  • Inzet op vastgoed
  • Inzet op veiligheid en overlast
 • Krachtiger bewoners
  • Inzet op zelfredzaamheid
  • Inzet op talentontwikkeling
  • Inzet op gezondheid
Scheepvaartkwartier, Nieuwe Werk en Dijkzigt
 • Aangenamer leefklimaat
  • Inzet op evenementen
  • Inzet op buitenruimte
  • Inzet op veiligheid
  • Inzet op verkeer
  • Inzet op gezondheid
Stadsdriehoek
 • Aantrekkelijker Verblijfsklimaat
  • Inzet op levendigheid
  • Inzet op gastvrijheid
 • Betere fysieke inrichting
  • Realisatie van fysieke verbindingen
  • Realisatie van buitenruimte
 • Beter woonklimaat
  • Inzet op veiligheid en overlast
  • Inzet op luchtkwaliteit en gezondheid
CS-kwartier
 • Aantrekkelijker Verblijfsklimaat
  • Inzet op levendigheid
  • Inzet op gastvrijheid
 • Betere fysieke inrichting
  • Inzet op verbindingen
  • Inzet op buitenruimte
 • Beter woonklimaat
  • Inzet op veiligheid en overlast
  • Inzet op luchtkwaliteit en gezondheid