Honorering financiële knelpunten

Er zijn voor dit gebied geen gehonoreerde financiële knelpunten in deze begroting.