Doelen

Doelen Charlois

 • Stimulering talentontwikkeling, positieverbetering (onderwijs, arbeid, inkomen)
 • Vergroting zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie
 • Kwaliteitsverbetering woningen en woonomgeving
 • Verbetering leefbaarheid en veiligheid
 • Binding
 • Verduurzaming
Tarwewijk
 • Investeren in aanpak overlast
 • Investeren in woningvoorraad en woonmilieu
 • Investeren in beheer en onderhoud buitenruimte (schoon/heel)
 • Investeren in talentontwikkeling (taal, scholing, gezondheid, Children’s Zone)
 • Investeren in binding met de wijk en burgerkracht: bewoners aan zet (Factor T)
Carnisse
 • Integrale interventieaanpak’
 • Investeren in een goed klimaat voor en de talentontwikkeling van kinderen (Children’s Zone)
 • Investeren in de woningvoorraad
 • Investeren in ondernemerschap
 • Investeren in de leefomgeving
Oud-Charlois
 • Integrale interventieaanpak (incl. stratenaanpak van delen van de Verboomstraat, Frans

Bekkerstraat, Zuidhoek en Schilperoortstraat

 • Investeren in een goed klimaat voor en de talentontwikkeling van kinderen (Children’s Zone)
 • Investeren in de woningvoorraad
 • Investeren in de economische ontwikkeling van Oud-Charlois (Boergoensestraat, Katendrechtse Lagedijk, Wolphaertsbocht)
 • Investeren in de leefomgeving van Oud-Charlois
Pendrecht
 • Integrale aanpak van Plein 1953
 • Betere startkwalificaties jongeren
 • Benutten van kwaliteiten
 • Investeren in de woningvoorraad
 • Inbraken en zware geweldsdelicten (straatroven, overvallen)
Zuidwijk
 • Verbeteren woningvoorraad
 • Voortijdige schoolverlaters
 • Benutten van kwaliteiten
 • Maatschappelijk vastgoed; de Larenkamp en Asterlo
 • Inbraken en zware geweldsdelicten (straatroven, overvallen)
Heijplaat
 • Investeren in de woningvoorraad en energieneutraliteit
 • Investeren in saamhorigheid, buurtbetrokkenheid en zelfredzaamheid
 • Investeren in het Tuindorpkarakter en duurzaamheid
 • Investeren in arbeidsparticipatie. talentontwikkeling en ondernemerschap
Wielewaal
 • Investeren in de herstructureringsopgave van Wielewaal
 • Investeren in saamhorigheid, buurtbetrokkenheid en zelfredzaamheid
 • Investeren in de leefomgeving van Wielewaal
 • Investeren in het vasthouden van de veilige woon- en leefomgeving
Zuidplein
 • Investeren in veiligheid
 • Investeren in beheer en onderhoud buitenruimte (schoon/heel)
 • Investeren in toekomst (Hart van Zuid)
 • Investeren in sociale binding
Zuiderpark en Zuidrand
 • Investeren in de aantrekkelijkheid van het Zuiderpark
 • Investeren in de veiligheid van het Zuiderpark
 • Investeren in de verblijfsomgeving van het Zuiderpark

Voor Zuidrand zijn in het Gebiedsplan Charlois 2014-2018 geen prioriteiten benoemd.