Doelen

Doelen Feijenoord

Voor drie thema’s vraagt de gebiedscommissie nadrukkelijk aandacht. Deze thema's zijn dominant en structureel problematisch in meerdere van de wijken.

1. Armoede
Veel bewoners van Feijenoord hebben onvoldoende middelen om volwaardig mee te doen in onze samenleving. Dit heeft grote effecten op hun gezondheid, hun sociale leven, hun kans op werk en op hun kinderen en de kansen van hun kinderen. De gebiedscommissie wil de effecten van armoede en de problemen waarmee mensen in armoede te kampen hebben blijvend op de stedelijke agenda.

2. Taal.
Te weinig beheersing van de Nederlandse taal is een enorme belemmering om mee te doen in onze samenleving. Voor veel Feijenoorders is het een groot obstakel voor het vinden van werk en het communiceren met de buren. Het taalaanbod in het gebied is voor veel mensen niet bereikbaar, omdat het aanvragen hiervan een hoge drempel vormt. De gebiedscommissie ziet taalbeheersing als een primaire voorwaarde om deel te nemen aan de samenleving en om kans te maken op werk.

3. Huiselijke geweld.
In Feijenoord blijft huiselijk geweld relatief veel voorkomen. Hierdoor is een veilige thuisomgeving niet voor iedere bewoner vanzelfsprekend. Het huiselijk geweld zet tevens druk op de omgangsvormen in de buurten. Agressie en geweld verdienen geen plek in de samenleving. De basis hiervan, veiligheid en stabiliteit binnenshuis, verdient alle aandacht.