Doelen

Doelen Hillegersberg-Schiebroek
Schiebroek
  • Beter wonen en leven in Schiebroek
  • Iedereen doet mee, van kwetsbaar naar weerbaar
  • Vitale lokale economie
Hillegersberg
  • Aanpak sociaal - maatschappelijke problematiek
  • Aangenamer wonen en leven
  • Inzet funderings- en grondwaterproblematiek
  • Sterkere identiteit en imago
  • Behoud en verbetering van voorzieningen