Doelen

Doelen Hoogvliet

Arbeidsparticipatie omhoog

  • handhaving van het percentage niet-werkende werkzoekenden op 5%
  • stijging van het percentage jongeren dat werkt

Bewoners van Hoogvliet hebben een kansrijker positie op de arbeidsmarkt

  • toename van het percentage jongeren met een startkwalificatie van 71% naar 74%

Minder beperkt zelfredzame bewoners van Hoogvliet

  • een stijging in 2018 van het percentage zelfredzame Hoogvlieters van 80% naar 83%

Sociale inzet omhoog

  • een stijging van het aantal personen dat zich inzet voor de buurt van 69% naar 72%
  • een stijging van het percentage vrijwilligers van 26% in 2012 naar 28% in 2018

Woontevredenheid omhoog

  • het percentage woontevredenheid blijft gelijk op 80 % (cijfers wijkprofiel)

Aandeel van jonge gezinnen omhoog

  • het percentage huishoudentype jonge gezinnen stijgt van 19% naar 21% in 2018