Doelen

Doelen Noord
Agniesebuurt en Provenierswijk

1. Grotere betrokkenheid
De Agniesebuurt en de Provenierswijk zijn gebaat bij meer betrokkenheid van hun bewoners.
Dat betekent at er meer goed opgeleide, actieve en zelfredzame bewoners wonen die iets willen doen voor hun naaste omgeving en die zich betrokken voelen bij de wijk.

2. Het ZOHO-klimaat voor ondernemers
Het Zomerhofkwartier (ZOHO) blijft dé plek in het Rotterdamse centrum voor creatieve ondernemers.
Dit heeft een positieve uitstraling op de omgeving. De bebouwing is gevuld met creatieve ondernemers en maakondernemers die zorgen voor dynamiek en een aantrekkelijke uitstraling. De onderste laag van de gebouwen (plinten) zijn open en levendig.

Blijdorp, Bergpolder en Liskwartier

1. Een aantrekkelijke(r) woonomgeving
In 2018 is het gebied nog steeds aantrekkelijk. Meer actieve, goed functionerende
Verenigingen van Eigenaren zorgen voor beter onderhouden woningen. Door stimulering en facilitering van het samenvoegen van woningen ontstaan grotere woningen. Bergpolder en
Blijdorp-Noord behouden hun aantrekkingskracht voor studenten en starters.

2. Benutten van burgerkracht
In 2018 wonen meer ouderen langer zelfstandig. De gebiedscommissie faciliteert initiatieven van bewoners en ondernemers. Bewoners met problemen zijn beter bekend met de mogelijkheden voor
hulp en ondersteuning. Krachtige bewoners zijn actiever in hun buurt en ondersteunen andere
buurtbewoners.

Oude Noorden

1. Een aantrekkelijk en divers voorzieningenniveau
In 2018 biedt het Oude Noorden ruimte aan sfeervolle activiteiten op pleinen en aan vele
kleine bewonersinitiatieven en evenementen die het cultureel klimaat versterken. De menging
van wonen, werken (ateliers, werkplaatsen e.d.) en voorzieningen (winkels, horeca, e.d.) is een
kracht die behouden moet blijven.

2. Meer sociale stijgers blijven in het Oude Noorden wonen
Bewoners die zich ontwikkelen, blijven meer in het Oude Noorden wonen. Bewoners
participeren meer in de samenleving door vrijwilligerswerk te verrichten. Meer jongeren hebben een
startkwalificatie.

3. Meer kapitaalkrachtiger en/of hoger opgeleide instromers
Karakter, sfeer en imago van het Oude Noorden trekken nieuwe actieve bewoners aan die beschikken over organiserend vermogen en zich betrokken voelen bij straat en buurt.