Doelen

Doelen Pernis

De doelen voor Pernis voor 2030 zijn:

  • Aantrekkelijker groen tuindorp: een dorp met voldoende inwoners (5000) om zelfvoorzienend te zijn.
  • Vitaal: zelfredzamer, levensloopbestendiger en gezonder.
  • Samen: samenlevingskarakter (sociale cohesie) van het dorp behouden en waar mogelijk versterken. Samen-redzaam met hoge participatiegraad.