Doelen

Doelen Prins Alexander
  • Buitenruimte: Rotterdamse norm halen.
  • Zettingsproblematiek Kralingseveer: ondersteuning van bewoners bij oplossingsmogelijkheden, aandacht voor de gevolgen voor de zettingsproblematiek.
  • Veiligheidsbeleving: bewoners moeten zich veilig voelen.
  • Ouderenbeleid: ondersteuning initiatieven om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen.
  • Talentontwikkeling: zorg dat kinderen en volwassen hun talenten ontdekken en optimaal inzetten.
  • Verbindingen behouden en versterken tussen vrijwilligers, onder meer door Ons Alexander.
  • Behoud van ontmoetingsplekken in de wijken, zoals  speeltuinen.
  • Inzet op jeugd door vergroting van hun weerbaarheid, inzet op de gezinssituatie in kansarme gezinnen en inzet op participatie in geheel Prins Alexander.
  • Macht der grote getallen: in Prins Alexander wonen 94.000 mensen! Bij een kleine afwijking in procenten gaat het al gauw om duizenden mensen.