Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

De gemeenteraad en de raadscommissies worden inhoudelijk (niet-politiek) en procesmatig ondersteund door de griffie. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies.
De Rekenkamer Rotterdam publiceert gemiddeld zes tot acht onderzoeken per jaar. Met deze onderzoeken probeert de Rekenkamer, het college, de gemeenteraad en de Rotterdammers een spiegel voor te houden over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan.
De Rotterdamse Ombudsman beoordeelt als onafhankelijke instelling of de gemeente ‘behoorlijk’ heeft gehandeld. Het primaire speerpunt van de Ombudsman is de klachtenbehandeling van de gemeentelijke organisatie.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %