Gebiedscommissies

De belangrijkste taken van de gebiedscommissies zijn het vaststellen van een gebiedsplan, de organisatie van de participatie in de wijken, ondersteuning en honorering van bewonersinitiatieven, het doorgeven van signalen uit het gebied en advisering aan het gemeentebestuur. Daarnaast hebben de gebiedscommissies bevoegdheden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De gebiedscommissies hebben elk een eigen budget voor participatie, representatie en bewonersinitiatieven. Bij de vaststelling van de begroting stelt de gemeenteraad ook de doelen van de bijgestelde gebiedsplannen vast. De uitvoering van deze gebiedsplannen gebeurt in 2017.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %