Burgerzaken

De gemeente beheert de basisregistratie personen (BRP) en voert alle processen uit rond burgerzaken. De gemeente voert de organisatie uit van de verkiezingen en referenda. Tevens geeft de gemeente vorm aan democratische vernieuwing. Dit doet zij door het inzetten van zowel reeds ingeburgerde instrumenten als nieuw ontwikkelde. Tot slot beheert de gemeente in het stadsarchief een deel van het cultureel erfgoed en de eigen archieven, en stimuleert het gebruik daarvan.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %