Veilig

De gemeente heeft de taak om in nauwe samenwerking met Politie en het Openbaar Ministerie en de bewoners en ondernemers van Rotterdam om de veiligheid en de veiligheidsbeleving in de Rotterdamse buurten te vergroten. De gemeente en haar partners zetten daarom in op onder meer de volgende thema's:

  • de basisveiligheid moet op orde zijn, daartoe zijn afspraken gemaakt met politie, het Openbaar Ministerie en de RET;
  • Bewoners en ondernemers willen zich veiliger voelen in hun buurt. Bewoners dragen hier zelf aan bij door onder meer deelname aan Buurt Bestuurt en de Stuurgroep in de Wijk.
  • Intensivering van de aanpak radicalisering;
  • Aanpak van asociaal en agressief verkeersgedrag;
  • Vermindering van het aantal overvallen, woninginbraken en straatroven (High Impact Crimes);
  • Aanpak van de criminaliteit die de samenleving ondermijnt, zoals drugscriminaliteit, mensenhandel en witwassen;
  • Levendige stad, met oog voor veiligheid van evenementen en voorkomen van overlast bij de horeca.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %