Economie

Het product Economie heeft de opgave om diverse doelstellingen op economisch gebied te bereiken waaronder de verbetering van de dienstverlening aan ondernemers, inzet voor toekomstbestendige winkelstraten en bedrijfsterreinen, transformatie leegstaande kantoren en de versterking economische structuur. Hierbij ligt de focus op de dienstverlening aan het MKB op strategisch niveau en wijk- en bedrijfsniveau via bijvoorbeeld de identificatie en versterking van de investeringsbereidheid van en aan ondernemers en het stimuleren van innovatie. Economie is ook opdrachtgever voor Rotterdam Partners. Samen met 23 regiogemeenten werkt de gemeente mee aan de Agenda Economisch vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Via Innovation Quarter (IQ), de regionale ontwikkelingsmaatschappij, zet de gemeente in op regionale internationale marketing en acquisitie en ondersteuning en financiering van innovatieve ondernemers en plannen in onze regio.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %