Onderwijshuisvesting

In de periode 2015-2019 investeert de gemeente een totaalbedrag van € 200 mln in schoolgebouwen. In 2017 worden meer dan 20 gebouwen van de lijst van in totaal 50 aandachtspanden die het college wil aanpakken in uitvoering genomen. Schoolbesturen dienen plannen in voor renovatie of nieuwbouw en de gemeente toetst deze plannen aan de Huisvestingsverordening en het Integraal Huisvestingplan 2015 – 2019. Het accent ligt bij onderwijshuisvesting op het efficiënt en doelmatig gebruik van onderwijsgebouwen. Belangrijk daarbij zijn leegstandsreductie en het terugbrengen van het aantal kleine scholen in het primair onderwijs. Daarnaast verbetert het binnenklimaat op de scholen dankzij nieuwbouw en renovatie.

Product lasten

2 %

Product baten

0 %