Cultuur

De gemeente Rotterdam wil dat de stad een sterk cultureel klimaat heeft. Cultuur is van groot belang voor de economische positie van de stad in binnen- en buitenland, maakt de stad aantrekkelijk voor toeristen en draagt bij aan de brede ontwikkeling van kinderen en jongeren. Recente architectonische aanwinsten als de Markthal, De Rotterdam en Rotterdam Centraal, maar ook de verlevendiging van de Wilhelminapier en de omgeving van het Deliplein met culturele voorzieningen en activiteiten dragen bij aan de aantrekkelijkheid van de stad als plaats om te wonen, werken en verblijven.

Product lasten

4 %

Product baten

0 %