Sport en Recreatie

Onder Sport en Recreatie vallen de beleidsmatige inzet en voorzieningen, activiteiten, projecten en subsidies op de gebieden sport, recreatie en natuur- en milieueducatie (NME). Subproducten zijn: sporthallen en gymzalen, zwembaden, sportterreinen, sportregie en schoolsport, lokale cultuurcentra, natuur- en milieueducatie/-recreatie, sportbeleid en het uitvoeringsprogramma sport, Lekker Fit!, subsidies en inkoop sport, NME en speeltuinen en projecten sport, NME en recreatie.
Aantallen voorzieningen: 15 zwembaden, 13 sporthallen, 82 gymzalen voor buitenschools gebruik, 264 sportvelden, 8 kinderboerderijen, 44 scoutingterreinen en 58 speeltuinen.

Product lasten

3 %

Product baten

0 %