Openbare gezondheidszorg

De gemeente Rotterdam bewaakt en bevordert de gezondheid van haar bewoners en grijpt, indien nodig, actief in om de gezondheid van mensen te beschermen. De gemeente zorgt ervoor dat Rotterdammers zo min mogelijk worden blootgesteld aan schadelijke stoffen en omstandigheden. Dit doet zij met collectieve acties en maatregelen. Vanuit de wetenschap dat een ongezonde leefstijl bijdraagt aan de toename van chronische ziekten en het zorggebruik, richt de gemeente zich ook op de bevordering en instandhouding van een gezonde leefstijl en van een omgeving die gezond gedrag stimuleert.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %