Zorg jeugd

Rotterdam is een jeugdige stad, een stad met potentie. Om die potentie waar te maken, is het belangrijk dat meer kinderen kansrijk, veilig en gezond opgroeien. Dat betekent: versterken van perspectief en beperken van problematiek. Rotterdam is verantwoordelijk voor goede hulp voor de jeugd en jeugdgezondheidszorg. Een aantal programma’s ondersteunt de ambities van ons college. Dit zijn Stevige Start, Kansrijk opgroeien, Drugs & Alcohol II en Risicojongeren. Met deze programma’s zet Rotterdam in op talentontwikkeling, veiligheid en gezondheid. Met het Jeugdbeschermingsplein zet de gemeente sterker in op drang, zodat uithuisplaatsingen minder vaak nodig zijn.

Product lasten

7 %

Product baten

0 %