Zorg volwassenen

De gemeente biedt verschillende vormen van ondersteuning aan volwassen Rotterdammers die (aanvullende) hulp nodig hebben om zelfredzaam te blijven of dit meer te worden. Onder dit product vallen de ondersteuning van zelfredzaamheid en participatie van mensen met (chronische) psychische en psychosociale problemen, de individuele maatwerkvoorzieningen die op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo) worden verstrekt, de maatschappelijke opvang en beschermd wonen, en de aanpak van huiselijk geweld.

Product lasten

10 %

Product baten

1 %