Werk

De Aanpak Werk levert een bijdrage door het bevorderen van de toegankelijkheid van de onderkant van de arbeidsmarkt en door het versterken van het werkzoekendenaanbod. De dienstverlening richt zich aan de ene kant op het scheppen van gunstige arbeidsmarktvoorwaarden en het faciliteren van werkgevers. Aan de andere kant richt de dienstverlening zich op ondersteuning van werkzoekende Rotterdammers, waaronder Rotterdammers met een arbeidsbeperking. Ook blijft de gemeente verantwoordelijk voor de arbeidsontwikkeling van de ruim 2.600 huidige Wsw’ers.

Product lasten

5 %

Product baten

0 %