Maatschappelijke Participatie en Activering

De stad wordt gemaakt door alle Rotterdammers. Daarom stimuleert de gemeente de actieve betrokkenheid van bewoners en vinden we het belangrijk dat iedereen, naar haar of zijn vermogen, een steentje bijdraagt aan onze samenleving. Het doel is om stevig verder te bouwen aan een stad waar mensen elkaar verstaan en waar mensen niet langs elkaar heen leven. Waar mensen elkaar steunen en naar elkaar omkijken. Waar mensen over etnische en religieuze grenzen heen respectvol met elkaar omgaan. Zodat alle inwoners van Rotterdam zich veilig, thuis, gerespecteerd en erkend voelen. Dan moet iedereen die in Rotterdam woont meedoen en dus kunnen, mogen en willen meedoen.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %