Armoedebestrijding

Armoedebestrijding bestaat uit:

  • verlenen van Bijzondere bijstand: zowel de individuele vergoedingen van daadwerkelijk gemaakte kosten, collectieve inkomensondersteuning als preventie;
  • dienstverlening door de Kredietbank Rotterdam (KBR);
  • verlenen van kwijtschelding van de afvalstoffenheffing.

Product lasten

2 %

Product baten

0 %