Afvalinzameling

De gemeente regisseert de inzameling van het huishoudelijk afval en zorgt voor de uitvoering van deze inzameling. Daarbij stimuleert de gemeente de burger het afval te scheiden en te hergebruiken. Om zo goed als mogelijk recht te doen aan de circulaire economie regisseert de gemeente de recycling van bruikbare grondstoffen zo maximaal mogelijk.

Product lasten

3 %

Product baten

4 %