Milieu

Vanuit de disciplines lucht, geluid, bodem en externe veiligheid richt het product Milieu zich op een gezonde, veilige en aantrekkelijke leefomgeving. Milieu staat daarbij niet op zichzelf, maar is aangehaakt op andere werkterreinen gericht op de ruimtelijke, economische en sociale ontwikkeling van de stad.
De gemeente regisseert en stimuleert het proces om met andere betrokken partijen (andere overheden, bedrijven, burgers) te voldoen aan de Europese en landelijke normen. Ook stelt de gemeente zelf (uitvoerings)beleid vast. Het merendeel van de wettelijke milieutaken voert DCMR Milieudienst Rijnmond uit, in opdracht van de gemeente.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %