Gebiedsontwikkeling

Het product Gebiedsontwikkeling heeft twee opgaven: het stimuleren van een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken, te verblijven en versterking van de economie. Een aantrekkelijke woonomgeving en een gezonde economie gaan hand in hand. De rol van de gemeente op het gebied van ruimtelijke economische ontwikkeling is veranderd. Betalen en bepalen zijn vervangen door het mogelijk maken van initiatieven uit de stad en stimulering van ontwikkelingen. Hierbij zoekt de gemeente samenwerking met grote investeerders en kleine, particuliere investeerders en maakt gebruik van nieuwe samenwerkingsvormen.

Product lasten

2 %

Product baten

0 %