Grondzaken

Het product Grondzaken is verantwoordelijk voor de uitvoering van en financiële vertaling en -sturing op ruimtelijke economische ontwikkelingen. Daarbij wordt op basis van ontwikkelingen in de markt gestuurd op een optimalisatie tussen kwaliteit, financiën, contractuele verplichtingen en markttechnische aspecten.Het doel is een aantrekkelijke stad om te wonen, te werken en te verblijven. De gemeente onderzoekt in hoeverre de ruimtelijke economische ontwikkelingen financieel, contractueel en markttechnisch haalbaar zijn. Hierbij kiest de gemeente voor een faciliterende of actieve rol, afhankelijk van de opgave van en de mogelijkheden binnen het gebied.

Product lasten

4 %

Product baten

4 %