Erfpacht

In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de gemeenteraad van Rotterdam de erfpacht ingevoerd bij de uitgifte van grond. Het doel was  sturing te geven aan het gebruik van de grond en  de prijsontwikkelingen van de grond aan de gemeenschap te laten toevloeien. Sinds 2002 is deze visie bijgesteld en heeft de gemeenteraad besloten grond alleen nog in eigendom te leveren of, in sommige gevallen, in eeuwigdurende erfpacht.

Product lasten

0 %

Product baten

1 %