Lening- en garantieverstrekking

Gemeenten mogen uitsluitend geldleningen uitzetten en garanties verlenen ten behoeve van de publieke taak. We spreken van een publieke taak wanneer overheidsingrijpen noodzakelijk is om een maatschappelijk belang te realiseren. De raad bepaalt wat tot de publieke taak behoort. Bij het verstrekken van geldleningen en garanties is een voldoende motivering van de overwegingen vereist, zodat raad en toezichthouder dit kunnen toetsen. Overwegingen voor de raad hierbij zijn of de betreffende activiteiten direct of indirect van belang zijn voor (een substantieel deel van) de eigen inwoners en of de gemeente de geëigende overheidspartij is om deze activiteiten te steunen.

Bij Financiering is een uitgebreide toelichting opgenomen over Leningverstrekking en Garantieverlening.

Product lasten

1 %

Product baten

1 %