Verzekeringen

Deelname aan het maatschappelijke en economische verkeer brengt risico’s met zich mee. Op grond van budgettaire en beleidsmatige overwegingen houdt de gemeente een groot deel van dit risico in eigen beheer. De risico’s boven dit eigen beheer verzekert de gemeente bij verzekeraars.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %