Concernhuisvesting

Het Product Concernhuisvesting is opgezet met als doel een besparing op huisvesting te realiseren van tenminste 20% (motie 31) en de implementatie van het nieuwe werken (HNW010). Dit is de afgelopen jaren uitgewerkt in drie businesscases: Kantoren, Uitvoeringslocaties en Gebieden. De eerste twee businesscases zijn inmiddels uitgevoerd en hebben geresulteerd in de afstoting van 28 kantoorlocaties en het herhuisvesten van het kantoorpersoneel in vier kantoorpanden. Verder is het aantal uitvoeringslocaties teruggebracht van 150 naar 50. De laatste businesscase wordt in 2017 afgerond. Daarin wordt de dienstverlening naar burgers en ondernemers gehuisvest op 16 locaties in de stad. De ingezette maatregelen moeten eind 2018 een structurele besparing opleveren van € 30 mln op de gemeentelijke huisvestingslasten ten opzichte van 2012.

Product lasten

0 %

Product baten

0 %