Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming bevat een veelheid aan verschillende taken. Van het uitvoeren van representatieve en ceremoniële taken, de dagelijkse ondersteuning van het college en de ondersteuning bij de uitvoering van het collegeprogramma tot aan het adviseren van de ambtelijke top en het regie voeren van de concernbrede planning en control cyclus.

Product lasten

1 %

Product baten

0 %