Prioriteiten en indicatoren

  • De integrale inkoop van Zorg, Welzijn en Jeugdhulp per 1 januari 2018, vraagt aanpassingen van diverse verordeningen eind 2016 / begin 2017. Besluitvorming hierover vindt plaats eind 2016.
  • De evaluatie van het bestuursmodel in opdracht van de raad, waarover eind 2016 besloten wordt, krijgt in 2017 zijn uitwerking en zal uitgangspunt zijn bij de voorbereiding van de verkiezingen van de gebiedscommissies in 2018