Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-4.346

-4.346

-4.346

-4.346

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-4.346

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-195

-159

-159

-159

-159

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-720

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-5.261

-4.504

-4.504

-4.504

-4.504

Bijstellingen Product Raad

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Accountantskosten 

-200

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Referendum Woonvisie

-150

0

0

0

0

Onderzoek evaluatie Bestuurlijk Model Rotterdam (BMR 14+)

-100

0

0

0

0

Accountantskosten 

-270

0

0

0

0

Totaal

-720

0

0

0

0