Prioriteiten en indicatoren

Prioriteiten
  • De griffie heeft als prioriteit om het komende jaar de informatievoorziening aan de gemeenteraad te verbeteren. Zo worden raadinformatiesystemen kritisch tegen het licht gehouden en aangepast aan de wensen van de gemeenteraad;
  • De griffie gaat het interne en externe informatiebeheer verbeteren met als doel informatie beter vindbaar, doorzoekbaar, aanpasbaar en herleidbaar te maken. Het mes snijdt hier aan twee kanten, door het interne informatiebeheer voor de gemeenteraad te verbeteren, verbetert het ook voor de inwoners van Rotterdam;
  • De griffie is sinds de invoering van de dualisering in de basis los georganiseerd van de rest van de gemeentelijke organisatie. Zonder afbreuk te doen aan het duale karakter van de griffie gaat deze in het komende jaren haar processen optimaliseren in samenwerking met de gemeentelijke organisatie. Het doel hiervan is het verkorten van doorlooptijden, verbeteren van de informatievoorziening en het tegengaan van inefficiënties in de totale organisatie.
Beleidsinitiatieven

Het komende jaar zal de griffie extra aandacht besteden aan de voorbereiding van de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad in maart 2018.

Ontwikkelingen op het gebied van informatievoorziening als open data en e-depot; nieuwe media en mobiele informatievoorziening, alsook een veeleisender burger en volksvertegenwoordiging, vragen om een ontwikkeling van competenties op de griffie. In het jaar 2017 zal een nieuw personeelsbeleid worden ontwikkeld om de griffie mee te kunnen laten lopen met het huidige tijdsgewricht.

Indicatoren
  • Behalen van de servicenormen;
  • Tevredenheid voorzitter van de raad, presidium, commissievoorzitters en werkgeverscommissie en medewerkerstevredenheid.