Ontwikkelingen

Griffie

De gemeenteraad en de raadscommissies worden inhoudelijk (niet-politiek) en procesmatig ondersteund door de griffie. De belangrijkste taak van de griffie is het adviseren en logistiek ondersteunen van de gemeenteraad en zijn raadscommissies. Zo zorgen de griffiemedewerkers er onder andere voor dat vergaderingen van de gemeenteraad in goede banen worden geleid, verzorgen de informatievoorziening (‘stukkenstroom’) van en naar raad en commissies, stellen de vergaderagenda’s samen en ondersteunen de raadsvoorzitter (burgemeester) en de commissievoorzitters bij het uitoefenen van hun voorzitterschap. Ook de (pers)communicatie, het betrekken van de Rotterdammer bij besluitvorming en het leggen van verbinding met de stad wordt verzorgd door de griffie.  

Rekenkamer Rotterdam

De Rekenkamer publiceert gemiddeld zes tot acht onderzoeken per jaar. Met deze onderzoeken probeert de Rekenkamer Rotterdam B en W, de gemeenteraad en de Rotterdammers een spiegel voor te houden over het gevoerde beleid en de resultaten daarvan. Dit doet zij door onderzoek te doen en de resultaten te publiceren in rapporten en brieven. De focus hierbinnen zal liggen op de mate van doelmatigheid en doeltreffendheid van het gemeentelijk (democratisch) handelen.

Ombudsman Rotterdam

De werkwijze van de gemeentelijke organisatie ten aanzien van klachtenbehandelingen is voor de Ombudsman het primaire speerpunt. De Rotterdamse Ombudsman beoordeelt als onafhankelijke instelling of de gemeente ‘behoorlijk’ heeft gehandeld. Dit doet de Ombudsman door individuele klachten van burgers af te handelen, op eigen initiatief onderzoek te doen en toe te zien op het integer handelen van de gemeente (de Regeling Melding Vermoeden Misstand, in de wandelgangen klokkenluidersregeling). Hierbij maakt de Ombudsman gebruik van alle middelen die het begrip tussen overheid en burgers kunnen vergroten, zoals werkinstructies voor ambtenaren en presentaties voor groepen burgers, bestuurders en ambtenaren.