Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-6.458

-6.133

-6.133

-6.133

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-6.133

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

-468

-468

-46

-46

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

820

1

1

1

1

Totaal bijgestelde begroting

-5.638

-6.600

-6.600

-6.178

-6.178

Bijstellingen Product Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Vrijval reserve Frictiekosten BMR 14+

200

0

0

0

0

Onttrekking reserve Frictiekosten BMR 14+

91

0

0

0

0

Verwachte onderbesteding

100

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Overheveling tbv Referendum Woonvisie bij de Raad

150

0

0

0

0

Overheveling tbv Onderzoek evaluatie BMR 14 + bij de Raad

100

0

0

0

0

Overheveling tbv Accountantskosten bij de Raad

270

0

0

0

0

Besteding reserve Frictiekosten  BMR 14 +

-91

0

0

0

0

Mutaties omslagrente ivm verlagen rekenrente

0

1

1

1

1

Totaal

820

1

1

1

1