Besturing product

Portefeuillehouder(s)

Burgemeester Aboutaleb

Presidium

De voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. Als vervangers zijn raadsleden aangewezen. De fractievoorzitters van de partijen en de voorzitter van de raad vormen het presidium van de raad. Het presidium doet voorstellen voor procedurele, organisatorische en vergadertechnische zaken betreffende de raad en verricht alle overige werkzaamheden die aan het presidium opgedragen worden.

Griffier en werkgeverscommissie

De raad is werkgever van de griffier. Een werkgeverscommissie die bestaat uit vier raadsleden vervult die rol.

Ombudsman en rekenkamer

De ombudsman en de directeur van de rekenkamer zijn onafhankelijk.

Raadscommissies
Samenstelling raadscommissie

De werkgeverscommissie bestaat uit de dames A.J.M. Laan (voorzitter) en J. Bokhove en de heren L.P.M. de Kleijn en S.J.J. Schampers