Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-65.056

-63.571

-58.082

-58.448

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

2.793

3.184

3.982

3.982

-54.466

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-1.266

-672

-625

-624

-624

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

1.234

14.345

11.466

11.451

11.473

Totaal bijgestelde begroting

-62.295

-46.713

-43.258

-43.639

-43.617

Bijstellingen Product Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen 

Inleveren budget wegens verwachte onderbesteding

340

0

0

0

0

Vrijval bestemmingsreserve Organisatie en Financiën

-419

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead en overige technische wijzigingen

1.312

14.345

11.466

11.450

11.472

Totaal

1.234

14.345

11.466

11.450

11.472