Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-5.375

-5.408

-5.387

-5.387

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-5.387

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-541

0

0

0

0

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

0

0

0

0

-21

Totaal bijgestelde begroting

-5.915

-5.408

-5.387

-5.387

-5.408

 

Bijstellingen Product Gebiedscommissies

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Correctie bestemmingsreserve Feijenoord

0

0

0

0

-21

Totaal

0

0

0

0

-21