Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-22.217

-22.281

-21.567

-21.567

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

481

487

493

489

-21.079

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

2.082

494

776

1.037

1.037

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-177

181

389

525

589

Totaal bijgestelde begroting

-19.831

-21.120

-19.910

-19.516

-19.452

Bijstellingen Dienstverlening Frontoffice

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen 

Aanpassen inkomsten en afdrachten Leges

0

0

0

0

0

Herverdeling Leges over diverse stadswinkels

0

0

0

0

0

Technische wijzigingen 

Lage lonen

33

61

89

50

78

Schulddienstverlening ambtenaren

4

4

4

4

4

Generieke Overhead

0

377

560

551

590

Aanpassing omslagrente

0

9

7

4

1

Terugplaatsen HPK'ers SSR 2005/2010

-138

-187

-187

0

0

Overige technische mutaties 

-76

-84

-84

-84

-84

Totaal

-177

180

389

524

589