Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-18.227

-17.976

-17.697

-17.430

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

-30

-13

5

-7

-17.437

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

-811

-485

-505

-165

-165

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-2.261

3.062

3.104

3.546

3.575

Totaal bijgestelde begroting

-21.329

-15.412

-15.092

-14.056

-14.028

Bijstellingen Product Burgerzaken

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Referendum Woonvisie

-1.500

0

0

0

0

Taakmutaties

Referendum Associatieverdrag EU en Oekraïne

-374

0

0

0

0

Technische wijzigingen

Generieke overhead

0

3.579

3.611

3.585

3.601

Verlagen omslagrente

0

6

3

1

1

Lage lonen

15

27

40

22

35

Terugplaatsen HPK'ers SSR 2005/2010

-354

-487

-487

0

0

Schulddienstverlening ambtenaren

2

2

2

2

2

Overige technische mutaties

-50

-64

-64

-64

-64

Totaal

-2.261

3.063

3.105

3.546

3.575