Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-5.754

-4.157

-4.157

-4.157

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-4.157

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

-13

-13

-13

-13

Bijstellingen huidige begroting (betreft 2017-2020 incl. 2e herziening 2016)

-5.000

0

0

0

0

Totaal bijgestelde begroting

-10.754

-4.170

-4.170

-4.170

-4.170

Bijstellingen Product College

2016

2017

2018

2019

2020

Ramingsbijstellingen

Toevoeging aan pensioenvoorziening

-5.000

0

0

0

0

Totaal

-5.000

0

0

0

0