Ontwikkelingen

Evaluatie bestuurlijk model Rotterdam

Bij de vaststelling van de beleidskaders van het nieuwe bestuursmodel besloot de gemeenteraad dat uiterlijk in 2017 een evaluatie van het model moet plaatsvinden. Op initiatief van de gemeenteraad is deze evaluatie vervroegd naar 2016. De evaluatie vindt plaats onder begeleiding van een extern bureau en een stuurgroep die bestaat uit raadsleden en voorzitters van gebiedscommissies. In het eerste halfjaar van 2017 werkt de gemeente de uitkomsten en aanbevelingen uit die volgen uit het gemeenteraadsdebat over de evaluatie. Dit kan leiden tot wijzigingen in de huidige vormgeving van het Rotterdamse bestuurlijk model. Daarbij staat een goede organisatie van het werken in de wijken daarbij centraal, ongeacht de bestuurlijke vormgeving.

Wijkgestuurd werken

Sinds 1 januari 2016 is in tien wijken (in de gebieden Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek en Overschie) gestart met het ‘Wijkgestuurd’ werken. Wijkgestuurd werken is een nieuwe aanpak, waarbij medewerkers van de clusters en de gebiedsorganisatie gericht samenwerken. Door de nieuwe aanpak kunnen de medewerkers problemen op wijkniveau sneller en doortastender oplossen. In de wijk zorgt een wijkmanager aan de hand van een wijkactieplan, samen met het wijkactieteam, voor een snelle aanpak van de belangrijkste zaken. De medewerkers in het wijkactieteam krijgen mandaat en budget om knelpunten in de wijk op te lossen. In de oefengebieden bekijkt de gemeente of de nieuwe aanpak goed werkt. Waar nodig past de gemeente de werkwijze aan. Als blijkt dat de aanpak werkt, komen er oefengebieden bij in andere wijken in de stad.