Prioriteiten en indicatoren

Soort indicator (collegedoelstelling, BBV of overig)

Beschrijving indicator

Nulmeting

Realisatie 2015

2017

Naam monitor

College-doelstelling

Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100;

mijlpaal

100

>100

>
100

veiligheidsindex

realisatie

102

College-doelstelling

De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.

mijlpaal

35 wijken: 88

>88

>88

veiligheidsindex

realisatie

89

College-doelstelling

De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien.

mijlpaal

Hillesluis: 73
Afrikaanderwijk:
80
Tarwewijk: 81
Bloemhof: 82
Tussendijken: 85

Hillesluis: 75
Afrikaanderwijk:
82
Tarwewijk: 83
Bloemhof: 84
Tussendijken: 87

Hillesluis: 78
Afrikaanderwijk:
85
Tarwewijk: 86
Bloemhof: 87
Tussendijken: 90

veiligheidsindex

realisatie

Hillesluis: 82
Afrikaanderwijk:
78
Tarwewijk: 84
Bloemhof: 76
Tussendijken: 76

BBV

Verwijzingen Halt, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

realisatie

In 2014:
200,8

Bureau Halt

BBV

Harde kern jongeren, aantal per 10.000 jongeren

mijlpaal

realisatie

In 2014:
4,1

KLPD

BBV

Winkeldiefstallen, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

5,9

CBS

BBV

Geweldmisdrijven, aantal per 1.000 inwoners

realisatie

9,4

CBS

BBV

Diefstallen uit woning, aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

5,6

CBS

BBV

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte), aantal per 1.000 inwoners

mijlpaal

realisatie

7,5

CBS

Toelichting collegedoelstellingen:
  • In de meest kwetsbare wijken zetten we de stadsmariniers in en organiseren we Stuurgroepen Veilig in de Wijk waar burgemeester, wethouder veiligheid, politiechef en de hoofdofficier van justitie met bewoners en ondernemers afspraken hebben gemaakt over de aanpak van veiligheidsproblemen:
    -In Tussendijken hanteren we een intensieve integrale aanpak door een mix van maatregelen om de sociale-, fysieke en veiligheidsproblematiek aan te pakken.
    - In de wijken op Rotterdam Zuid hebben we, naast het Nationaal Programma Rotterdam Zuid, de inzet van stadsmariniers en het programma Ondermijning.
  • De wijken die onder het gemiddelde veiligheidsniveau van 100 scoren en gezakt zijn in de meting van 2016 krijgen extra aandacht. We richten ons hierbij onder andere op woonoverlast, overlastsituaties in de buitenruimte en overlastgevende personen.
  • De stadsmarinier ‘vliegende keep’ richt zich voornamelijk op de wijken die onder de 100 punten op het wijkprofiel scoren, die buiten de NPRZ-wijken vallen en waar nog geen stadsmarinier actief is. De wijken die op dit moment de meeste aandacht vragen zijn Pendrecht, Oude Noorden en Oud-Crooswijk.