Bijstellingen

Aansluiting met voorgaande begroting (saldo na reservering)

2016

2017

2018

2019

2020

Oorspronkelijke begroting

-53.549

-53.293

-53.293

-53.293

0

Wijzigingen Omissieregeling 2016

0

0

0

0

-53.293

Bijstellingen voorjaarsnota 2016-2020

0

-427

-427

-427

-427

Totaal bijgestelde begroting

-53.549

-53.720

-53.720

-53.720

-53.720

Niet van toepassing